VIRKSOMHEDSBETINGELSER

 

1. INDLEDNING

Nedenfor finder du de overordnede forretningsbetingelser for Lokalpolering, samt specifikke betingelser for de enkelte serviceydelser.

Gældende forretningsbetingelser pr.01. januar 2022.

Virksomhedsoplysninger
Lokalpolering
Knud Hansens Vej 34
DK-6000 Kolding
CVR: 34954542

 2. FORTRYDELSESRET & OPSIGELSE

1. Ved din bestilling giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Lokalpolering kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når dele af Ydelsen er leveret, uanset om aftalen er foretaget telefonisk eller online.

2. Generelt kan du fortryde din bestilling eller opsige den faste service, så længe vi modtager opsigelsen på mail hej@lokalpolering.dk) senest kl. 12.00 3 dage inden det er aftalt at vi kan eller skal udføre opgaven.

3. Der er ingen binding på privat og erhvervsaftaler, medmindre andet er oplyst ved indgåelse af aftale omkring specifikke ydelser eller aftaler.

4. Lokalpolering kan generelt opsige samarbejdet med dig og stoppe med at levere ydelsen med 30 dages varsel, uden nogen form for begrundelse.

5. Såfremt opsigelsen skyldes en misligholdt betaling, så kan Lokalpolering opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning, dog med en advisering til kunden herom.

3.PRIS & BETALING

1. Betaling kan ske med mobilepay eller ved en traditionel bankoverførsel. Betalingsinformationerne fremgår af regningen, som tilsendes på mail, umiddelbart efter færdiggjort arbejde.

2. Betalingsfristen er 8 dages netto, hvorefter vi kan påføre eventuelle rykkergebyrer og procesrenter, i overensstemmelse med gældende lovgivning. I sidste instans kan sagen blive sendt videre til inkasso.

  3. Lokalpolering forbeholder sig retten til at varsle prisstigninger jvf. det generelle prisindex i samfundet. Sådanne prisstigninger vil blive varslet 1 måned forud, førend de effektueres.
  Såfremt der er tale om en priskorrektion der skyldes en fejlkalkulation fra vores side, mangelfulde eller ukorrekte forudgående oplysninger fra kunden, så effektueres den korrigerede pris fra det næstkommende besøg, så længe priskorrektionen er varslet minimum 10 dage forinden næste besøg, eller medmindre kunden giver aktivt samtykke til den korrigerede pris, såfremt der varsles med mindre end 10 dage.

  4. Hvis du ønsker at modtage regningen i postkassen, eller såfremt du har en forfalden betaling som påkræver at vi udskriver regningen og smider den i postkassen, så vil der blive pålagt et faktureringsgebyr på kroner 39,00,-

  5. For erhvervsdrivende forbeholder vi os retten til at påføre forfaldne betalinger et kompensationsgebyr på 310,00 kroner, jævnfør gældende lovgivning.

   4. REKLAMATION

   

  1. En reklamation skal altid foretages indenfor 3 dage, efter det udførte arbejde er fuldendt.

  2. Vores tilfredshedsgaranti gælder ikke ved alger, indgroede elementer, påsiddende byggematerialer, rester fra klistermærker, kalkaflejringer, ekskrementer fra bier og andre ting, som ikke kan fjernes ved normalt brug af vores indvasker eller børstehoved.

  5. AFBESTILLING & FORGÆVES BESØG

  1. Du kan altid afbestille en planlagt aftale. Afbestiller du et planlagt besøg senest klokken 12:00 3 hverdage i forvejen, så opkræves du ingenting. Afbestiller du din aftale med overskridelse af ovennævnte deadline, så opkræves du halvdelen af den aftalte pris.(Eksempel: Har du en aftale torsdag d 10.06, så skal der afbestilles senest mandag d 07.06 klokken 12:00)

  2. Hvis vi kommer ud til en aftalt dato eller et aftalt specifikt tidspunkt, men enten ikke kan tilgå adressen, eller få fat i kunden, så opkræves kunden som udgangspunkt for det fulde aftalte beløb, selvom arbejdet ikke udføres som aftalt. I denne situation skal vinduespudseren kunne dokumentere med foto og igennem opkaldshistorikken, at der er forsøgt at opnå adgang til vinduerne på almindelig vis, og at der er forsøgt etableret kontakt til kunden telefonisk.

  6.LOVVALG OG VÆRNETING

  1. Lokalpolerings betingelser er undergivet dansk ret, og alle aktiviteter mellem Lokalpolering, dets kunder og de udførende eksterne fagfolk anses for udført i Danmark.

  2. Eventuelle tvister afgøres ved retten i Kolding

  7. BRUG AF LOGO FOR ERHVERVSDRIVENDE KUNDER

  3. Vi forbeholder os retten til at benytte virksomhedslogoet fra vores erhvervsdrivende kunder på vores hjemmeside som reference. Ønsker du som erhvervskunde ikke at vi benytter jeres virksomhedslogo på vores hjemmeside, så skal dette aktivt og eksplicit frabedes.

  8. SAMTYKKE TIL BRUG AF FØR OG EFTER BILLEDER

  Når du får udført en eller flere arbejdsopgaver hos Lokalpolering, så giver du automatisk samtykke til at vi på din adresse må tage før og efterbilleder af de områder som vi har udført arbejde på, til brug på blandt andet vores hjemmeside og sociale medier.Dette samtykke kan både annulleres forudgående inden vi kommer, men også efterfølgende, hvis du skulle ombestemme dig.

  9. FORKERT OPLYST ANTAL RUDER

  1. Såfremt du har oplyst et forkert antal ruder, så forbeholder vi os retten til at efterfakturere for mængden af ruder som ikke er oplyst, så opkrævningen er tilsvarende det reelle antal ruder.

  2. Hvis der er ruder på din adresse som du ønsker at vi ikke skal vaske eller pudse, så er det dit ansvar at dette oplyses eksplicit forinden vores besøg. Alternativt pudses alle ruderne, og der efterfaktureres for den mængde vinduer som ikke er oplyst.

  3. Differencen mellem det reelle antal glas og det oplyste efterfaktureres med 10,00-20,00 dkk pr glas, alt efter størrelse.

  4. En rude er defineret som én ubrudt glasoverflade. Et bondehusvindue som er opdelt i 6 mindre glas optælles derfor som værende 6 ruder á 10 dkk.

  10. HVORNÅR DU KAN FORVENTE ARBEJDET UDFØRT

  1. medmindre andet eksplicit er aftalt, så kan du forvente at modtage besøg i tidsrummet 07:30-19:30 i hverdage, og 08:30-18:30 på lørdage, søndage & helligdage.

  2. Vi arbejder som udgangspunkt også på helligdage. Hvis du ønsker at rykke en aftale som er placeret på en helligdag, så kan dette gøres uden nogen omkostninger for dig, helt frem til klokken 12:00 3 dage før det planlagte besøg.

  3.Ønsker du at vi kommer på et bestemt tidspunkt, eller indenfor en kortere tidsramme end udgangspunktet, så er dette altid en mulighed, men det kræver at du tager forudgående kontakt i god tid – der kan dog være omkostninger forbundet med dit ønske, da det kan kræve omorganisering eller ekstraordinær planlægning fra vores side.

   

  11.INDVENDIG POLERING

  1. Når vi udfærdiger et tilbud på vinduespolering indvendigt, så er prisen udregnet ud fra den mængde ruder som kan ses udefra. Det betyder at hvis der er indvendige glaspartier, glasdøre eller andet, som ikke har en glasside der er tilgængelige udefra, så er disse ikke inkluderet i tilbuddet, med mindre det eksplicit er nævnt.

  2. Hvis vinduer ikke er tilgængelige, så springes disse over. Dette kunne være såfremt en sofa eller pyntegenstande i vindueskarme ikke er fjernet.

  3. Alle vinduer som ikke kan tilgås direkte udefra, kategoriseres som værende en indvendig polering. Det betyder blandt andet at vinduer som har en yderside ud mod f.eks. en udestue kategoriseres som værende indvendige, og disse pudses eller vaskes dermed ikke i forbindelse med en udvendig behandling.

  4. Såfremt der ikke forudgående er aftalt nogen pris på en indvendig polering, så prisfastsættes den indvendige polering som udgangspunkt med 150% af den udvendige pris. Det betyder at hvis en udvendig vinduespolering koster 300,00 kroner, så vil en indvendig vinduespolering koste 450,00 kroner (750,00 for både ind og udvendig polering)